Homegrown Heroes: October 2022

Depedal Teachers

Mga guro ng Anabu II Elementary School (Imus, Cavite)

Walang imposible sa mga gurong may puso para sa edukasyon. Marami mang pagbabagong dinulot ang pandemya, nakagawa pa rin kaming mga guro ng Anabu II Elementary school ng malikhaing paraan para matulungan ang aming mga estudyante.

DepEdal na Edukasyon, Padyak sa Pagsulong. Yan ang programang binuo namin para sa “struggling learners” ng aming eskwelahan. Sakay sa aming mga bisikleta, pumunta kami sa mga barangay ng Anabu para magturo. Priority namin ang mga estudyanteng nahihirapan magbasa, magsulat, at magbilang. At dahil sa suporta ng bawat barangay, matagumpay naming naisulong ang programang ito.

Sa bawat pagpadyak namin sa aming bisikleta, may baon kaming inspirasyon para sa mga batang tuturuan namin. At sa aming pag-uwi, lagi kaming may dalang tuwa sa aming puso, dahil alam naming may nagawa kami para sa mga bata sa kabila ng pandemyang ito.

%d bloggers like this: